Odpovede žiakov na naše prednášky

Po našich prednáškach žiaci napísali ich uvedomenia.

bez drog prednasky o drogach - co napisali ziaci
8.11.2021
26.10.2021
bez drog prednasky o drogach - co napisali ziaci
8.11.2021
bez drog prednasky o drogach - co napisali ziaci
26.10.2021
bez drog prednasky o drogach - co napisali ziaci
8.11. a 26.10.2021
21.10.2021
26.10.2021
bez drog prednasky o drogach - co napisali ziaci
20.10.2021
Bezdrog.sk - protidrogové prednášky - 7.10. 2021
7.10.2021
Bezdrog.sk - protidrogové prednášky - Peter Remper - 7.10. 2021
7.10.2021
Bezdrog - prednáška v škole 24.9.2021
24.9.2021
Bezdrog - prednáška v škole 24.9.2021 - odpovede žiakov
24.9.2021
Bezdrog - prednáška v škole 24.9.2021 - odpovede žiakov
24.9.2021
Bezdrog - prednáška v škole 24.9.2021 - odpovede žiakov
24.9.2021
Bezdrog - prednáška v škole 24.9.2021 - odpovede žiakov
24.9.2021
Prednáška v škole - Bezdrog.sk - September 2021
16.9.2021
Prednáška v škole - Bezdrog.sk - September 2021
16.9.2021
Prednáška v škole - Bezdrog.sk - September 2021
16.9.2021
Prednáška v škole - Bezdrog.sk - September 2021
16.9.2021
Prednáška v škole - Bezdrog.sk - September 2021
16.9.2021