Náš cieľ ...

Hlavným cieľom našich aktivít  je dosiahnuť u ľudí POROZUMENIE toho, prečo DROGY škodia a že pre nikoho nie sú skutočným riešením bežných problémov.

Našim želaním je, aby žiaci ako aj široká verejnosť na konci každej našej prednášky urobili vlastné rozhodnutie, že drogy brať NEBUDÚ.