Distribúcia protidrogovo zameraných materiálov aj v Tvojom meste

Uvedomujeme si veľmi jasne, že dospelí ľudia sa rozhodujú podobne ako deti, na základe informácií. A tomto základe sa rozhodujú, čo zo svojim životom urobia. 

Kedže drogy ničia životy kdekoľvek, našim  želaním je aby boli rodičia tým najlepším príkladom v živote pre svoje deti a okolie.

Preto robíme distribúciu protidrogovo zameraných materiálov, letákov, brožúrok.

Snažíme sa o to, aby  aj široká verejnosť ľudí mala informácie o škodlivosti drog.

 Aj  preto organizujeme  rozdávanie protidrogovích  brožúrok a letákov v uliciach miest a obcí. Jedine tak môžeme zastaviť nepriaznivý trend užívania drog v širšom merítku! 

Vieme podporiť  takmer každého človeka, ktorý chce  niečo urobiť pre okolie v ktorom žije!